Fundacja Równość.org.pl
ul. św. Sebastiana 22/23
31-049 Kraków
NIP: 6762465290
Rachunek bankowy: 68 1090 2053 0000 0001 2123 1627
Bank Zachodni WBK S.A. – 1 Oddział w Krakowie
REGON: 122791665
KRS: 0000450629
Wpis postanowieniem z dn. 08.02.2013 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli mają Państwo pytania prosimy kontaktować się za pomocą poniższego formularza